สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3  ถนนพุทธมณฑล สาย 5  ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม  73170

โทรศัพท์ : 02-441-6000

ต่อ  2901  ผู้อำนวยการ

      2902  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : Design.rmutr@gmail.com