18มี.ค./19

ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและคณะฯ เข้าพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ในพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 4 และอาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เขต 2) (ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน)

ในเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 256

Read More...