29เม.ย./19

อาจารย์พิทยา สุขจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม นางสาวเอื้อมเดือน แสงเหลา นางสาวสุภัทรา นันดี นายภูริส มุ่ยเรืองศรี บุคลากรสำนักงานออกแบบฯ เข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 29 เมษายน 2562 อาจารย์พิท

Read More...
29เม.ย./19

วันที่ 24-26 เมษายน 2562 นางสาวพรชนก อ้นมณี และนางสาวศุภาภรณ์ แปลยาว บุคลากรสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษและความรู้อาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันที่ 24-26 เมษายน 2562 นางสา

Read More...
19เม.ย./19

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 นายภูริส มุ่ยเรืองศรี และนางสาวเอื้อมเดือน แสงเหลา บุคลากรสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 นายภูริ

Read More...
10เม.ย./19

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2562 อาจา

Read More...
02เม.ย./19

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ”ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 อาจาร

Read More...
02เม.ย./19

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรื่อง “ การสร้างทีมงานที่ดี ”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 บุ

Read More...