ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ผศ.ขวัญชัย จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบุคลากรสำนักงานออกแบบฯ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา