ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางสาวพรชนก อ้นมณี บุคลากรสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา