ประกาศรับสมัครงานรอบ 2
สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-4416000 ต่อ 2902