09พ.ย./21

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประพัฒน์ สีใสเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศว

Read More...
09พ.ย./21

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และจัดสรรพื้นที่อาคารอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติการนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ในวันอังคาร ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Read More...
26ต.ค./21

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม”

ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู

Read More...